O nas

Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu swoją działalność oparł na kształtowaniu wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz czynnym promowaniu Twórcy i jego Dzieła. Wspieramy profesjonalistów i amatorów, wychowujemy oraz edukujemy poprzez sztukę, udostępniamy, a także chronimy dobra kultury. Rozwijamy zainteresowania wiedzą i sztuką u wielu uczestników i odbiorców naszych wszechstronnych działań. Inspirujemy i sprawujemy mecenat nad twórczymi inicjatywami lokalnymi. Od wielu lat nieprzerwanie tworzymy warunki dla rozwoju ruchu artystycznego w regionie. Jesteśmy w ścisłej czołówce regionalnej pod względem ilości i jakości zespołów, grup twórczych, pracowni artystycznych i kół zainteresowań oraz liczby osób, które bezpośrednio uczestniczą w działaniach twórczych. Reprezentujemy naszą gminę wszędzie tam gdzie jesteśmy zapraszani z naszymi zespołami i projektami. Aktywnie współpracujemy z rozsianymi po całym kraju twórcami i ośrodkami kultury.

Nasze wszechstronne działania szeroko popularyzowane są także dzięki Państwu w środkach masowego przekazu  i mediach społecznościowych. Wciąż się rozwijamy – oprócz bardzo wielu imprez realizowanych w ubiegłych latach poszerzyliśmy naszą ofertę o nowe propozycje tematyczne i kilka cyklicznych imprez cieszących się dużym powodzeniem. Jesteśmy organizatorami plenerów malarskich i fotograficznych, festiwali, koncertów, spektakli, przeglądów, pokazów filmowych, wycieczek edukacyjnych, warsztatów, imprez masowych oraz konkursów.

Szczycimy się znakomitą bazą lokalową, ale najważniejsi w naszym zespole są pracownicy i ludzie z którymi współpracujemy, częstokroć wyróżniani nagrodami za swój dorobek i osiągnięcia w pracy na rzecz kultury.

Nasi Partnerzy

81 88 15 289

gokjanowiec@gmail.com

ul. Plac Wolności 1, 24-123 Janowiec

Godziny otwarcia:

wtorek – piątek: 9:00 – 19:00

sobota: 9:00 – 17:00

niedziela, poniedziałek: nieczynne