Klauzula informacyjna RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu.

  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu, z siedzibą w Janowcu przy ul. Plac Wolności 1, 24-123 Janowiec. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy gokjanowiec@gmail.com, telefonicznie pod numerem (81) 881-52-89 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email: gokjanowiec@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi i bieżącej pracy GOK, kontaktowym, archiwalnym oraz statystycznym. 
  4. Pani/ Pana dane osobowe będą przekazane wyłącznie w niezbędnym zakresie podmiotom realizującym na rzecz GOK usługi prowadzenia zajęć statutowych.
  5. Dane mogą być przekazane także kurierom oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe (jeśli dotyczy).
  6. Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów.
  7. Przysługuje Pani/ Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
  8. Ma Pani/ Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Zgodę można odwołać w formie ustnej w siedzibie Administratora (tj. Pl. Wolności 1, 24-123 Janowiec), pisemnie lub elektronicznie na adres e-mail: gokjanowiec@gmail.com z informacją o jej odwołaniu, w treści maila należy wskazać swoje imię i nazwisko, a w tytule wiadomości wpisać „GOK Janowiec-odwołanie zgody”.
  9. W zakresie udostępnienia danych przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  10. Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Nasi Partnerzy

81 88 15 289

gokjanowiec@gmail.com

ul. Plac Wolności 1, 24-123 Janowiec

Godziny otwarcia:

wtorek – piątek: 9:00 – 19:00

sobota: 9:00 – 17:00

niedziela, poniedziałek: nieczynne