Atrakcje turystyczne

Prom Serokomla

„ Wisła powoli przestaje dzielić ludzi mieszkających po obu jej brzegach ”

Prom Serokomla łączy wiślane brzegi między miejscowością Bochotnica, a Nasiłowem. Przeprawa promowa skraca nie tylko drogę między Kazimierzem Dolnym, a Janowcem, ale również na trasie Lublin – Nałęczów-Radom (z ominięciem Puław). W czasie podróży można podziwiać malownicze zakątki Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Atrakcją zarówno Nasiłowa, osady położonej na wiślanej skarpie, jak również Bochotnicy są  nieczynne  kamieniołomy komorowe,  w których niegdyś wydobywano skały wapienne  służące do regulacji Wisły oraz jako materiał budowlany. Przeprawy promem odbywają się codziennie (od 1 maja do 30 października) w godzinach: 8-19. Istnieje także możliwość przeprawy w innych godzinach, po wcześniejszym uzgodnieniu. Przeprawa trwa około 5 minut.

Miejsce pamięci fot. R. Szymański

Miejsce pamięci

Miejsce Pamięci jest trwale wpisane w historię miejscowości, pamięć mieszkańców oraz w strukturę zabudowy. Jest to centralny plac, mieszczący się na rynku Janowca. Pomnik dotyczy upamiętnienia pomordowanych w okresie II Wojny Światowej z terenu Gminy Janowiec. W Janowcu, miejscu o głębokich historycznych korzeniach, mieszkała obok siebie ludność polska i żydowska, dochodziło do tego jeszcze strategiczne położenie nad Wisłą, przy przeprawie promowej do Kazimierza Dolnego. Dodatkowo rozwinięte były tu działania oddziałów partyzanckich sięgające aż do miejscowości Zwoleń. Liczne walki oraz pacyfikacje ludności cywilnej dały krwawe żniwo licznych ofiar. Zostało to upamiętnione pomnikiem i tablicą pamiątkową.

Krzyż przydrożny fot. R. Szymański

Krzyż przydrożny

Stoi samotnie w szczerym polu. Miejsce wyróżniają rosnące tam dwa potężne około 100 letnie drzewa. Zapomniany symbol zbyt odległych czasów by je pamiętać, pomijany i nieodwiedzany. A przecież upamiętniona jest tu ciekawa karta historii. Okres Królestwa Polskiego w skład którego wchodziły również janowieckie ziemie. Krzyż kiedyś był bardzo wysoki, drewniany, ogrodzony, położony przy głównym trakcie. Upamiętnia mieszkańców Gminy Janowiec biorących udział w wojnie rosyjsko-japońskiej z lat 1904-1905. Ludzi, którzy już nigdy nie powrócili w rodzinne strony.

Magiczne Ogrody w Trzciankach fot. R. Szymański

Magiczne Ogrody w Trzciankach

Magiczne Ogrody są pierwszym w Polsce rodzinnym ogrodem tematycznym, stworzonym w oparciu o oryginalną baśniową historię. Wśród setek kwiatów, drzew i krzewów odkryjesz bajeczne krainy zamieszkiwane przez niezwykłe istoty.

Zalew w Janowicach fot. R. Szymański

Zalew w Janowicach

Zbiornik stworzono na rzece Plewce, lewostronnym dopływie Wisły. Ponieważ rzeka nie jest długa i toczy swe wody przez słabo zaludnioną Równinę Kozienicką na wielu odcinkach zachowuje pierwszą klasę czystości. Instalacje hydrotechniczne zalewu w Janowicach są bardzo ciekawe z inżynierskiego punktu widzenia i umożliwiają poprowadzenie całej wody rowami dookoła głównego zbiornika. Odcinek od Janowic aż do ujścia do Wisły w Janowcu znajduje się w granicach Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.

Kościół Parafialny fot. R. Szymański

Kościół Parafialny

Pierwotny, drewniany kościół pw. św. Małgorzaty w Janowcu powstał w XII w. W 1326 roku był już określany jako stary. Zapewne był wówczas w złym stanie technicznym, co spowodowało fundację nowego, murowanego już kościoła, ok. 1350 roku. Ten niewielki, jednonawowy kościółek został rozbudowany w połowie XVI wieku z fundacji Piotra Firleja, wojewody ruskiego, właściciela Janowca. Przez następnych kilkadziesiąt lat, niemal do końca XVI w. w janowieckim kościele odbywały się obok siebie nabożeństwa dwóch religii: w starej części katolickie, zaś w nowej protestanckie.

Izba twórczości ludowej im. Heleny Kozak fot. R. Szymański

Izba twórczości ludowej im. Heleny Kozak

Izba powstała dzięki zaangażowaniu Gminnego Ośrodka Kultury oraz artysty rzeźbiarza Zygmunta Kozaka. Jest on autorem kilkuset drewnianych rzeźb i płaskorzeźb o tematyce sakralnej, przyrodniczej i patriotycznej. Ciekawostką w twórczości pana Kozaka są figurki przywódców państwowych i portrety polskich noblistów. Artysta Zygmunt Kozak prowadzący Izbę Twórczości Ludowej jest utalentowanym samoukiem, który od wielu lat popularyzuje rzeźbiarstwo wśród dzieci i młodzieży.

Lamus fot. R. Szymański

Lamus

Budynek z przełomu XIX/XX wieku przeniesiony do Janowca z Kurowa. Drewniany na podmurówce, na planie wydłużonego prostokąta, jednokondygnacyjny. Dach naczółkowy kryty gontem. Usytuowany na wzgórzu zamkowym w Janowcu stanowi istotny składnik istniejącego tam zespołu dawnego budownictwa drewnianego.

Spichlerz z Podlodowa fot. R. Szymański

Spichlerz z Podlodowa

Drewniany budynek z XIX wieku, przeniesiony z Podlodowa nad Wieprzem. Obecnie udostępniania jest w nim etnograficzna wystawa sezonowa “Między dwoma brzegami Wisły”.

Stodoła z Wylągów fot. R. Szymański

Stodoła z Wylągów

Drewniana XIX-wieczny budynek pochodzący z okolic Kazimierza Dolnego. Jego wnętrze służy do organizacji koncertów, spektakli teatralnych i wystaw czasowych.

Dwór z Moniak fot. R. Szymański

Dwór z Moniak

Wybudowany w latach 1760-1770 we wsi Moniaki, niedaleko Urzędowa na Lubelszczyźnie. Drewniany z mansardowym dachem, pobitym gontem, wyróżnia się regularnym ukształtowaniem wnętrza charakterystycznym dla dworów z drugiej połowy XVIII wieku. Przeniesiony do Janowca w latach 1978-1985. We dworze znajduje się stała wystawa wnętrz domu ziemiańskiego oraz pokoje gościnne.

Zamek w Janowcu fot. R. Szymański

Zamek w Janowcu

Zamek w Janowcu nad Wisłą jest siedzibą jednego z sześciu oddziałów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Zamek bastejowy, wzniesiony na początku XVI wieku i rozbudowywany do XVIII wieku, był siedzibą magnackich rodów Firlejów, Tarłów i Lubomirskich. Z jego budową związani są wybitni architekci i rzeźbiarze: Santi Gucci Fiorentino, Giovanni Battista Falconi i Tylman z Gameren.

Nasi Partnerzy

81 88 15 289

gokjanowiec@gmail.com

ul. Plac Wolności 1, 24-123 Janowiec

Godziny otwarcia:

wtorek – piątek: 9:00 – 19:00

sobota: 9:00 – 17:00

niedziela, poniedziałek: nieczynne